کد خبر: 165114

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران + جدول

قیمت آپارتمان در منطقه 13 تهران را مشاهده می کنید.
اتاق خبر 24

برای خرید قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران باید متری ۵ میلیون تا ۱۳ میلیون تومان هزینه کرد.

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران
منبع: میزان