کد خبر: 164511
اتاق خبر 24 گزارش می‌دهد

اینستکس اروپایی جایگزین برجام

اتحادیه اروپا سرانجام پرده از روی کانال مالی خود با ایران برداشت و از از آن رونمایی کرد اما درباره اجرای آن گفتنی هایی هست.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

اروپا روز پنج‌شنبه سرانجام پس از گذشت بیش از 8 ماه از خروج آمریکا از برجام رسما ثبت کانال ویژه تجارت با ایران را اعلام کرد، این که این کانال آیا ادامه همان برجام است یا نه مسئله ای است که باید به آن پاسخ داده شود.

در ماجرای برجام، دولت پس از پایان مذاکرات هسته ای و توافقی که به دست آمد، خود را در یک آزمون راستی آزمایی آمریکا و اروپا قرار داد تا به آنها ثابت شود که ایران به تعهدات خود پایبند است.

این راستی آزمایی در گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید شده است، حتی ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه پذیرفت تا هیچ بهانه ای در دست اروپا و آمریکا نباشد.

با وجود همه اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در برجام انجام داد، اما آمریکا و اروپا هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبودند و حتی تحریم های دیگری را نیز علیه ایران اعمال کردند.

راستی آزمایی ایران از سوی غرب انجام شد، اما این راستی آزمایی باعث نشد تا اروپا و آمریکا نیز تعهدات برجامی خود را اجرا کنند.

همه تأسیسات هسته ای ایران زیر نظر دقیق بازرسان آژانس بین المللی انرزی اتمی و دوربین های کار گذشته شده در مراکز هسته ای ایران قرار دارد.

حتی مراکز دانشگاهی که مرتبط با علوم فیزیک اتمی است از سوی بازرسان آژانس بازرسی می شود.

با توجه به صداقتی که جمهوری اسلامی ایران نشان داده است، اکنون که کانال مالی اروپا که اس پی وی خوانده می شد و اکنون به اینتکس خوانده می شود، باید راستی آزمایی شود.

قرار نیست بار دیگر جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود با وجود بدعهدی اروپا و آمریکا ادامه دهد و آنها همچنان در پی اجرای کانال مالی خود با جمهوری اسلامی به تلف کردن وقت بپردازند.

اکنون نوبت راستی آزمایی ایران از اروپا است، اروپایی که خود نیز تاگنون ناقض برجام بوده است، همچون آمریکا.
اروپا باید در اجرای همان اینستکسی که اعلام کرده است، از سوی ایران راستی آزمایی شود که آیا منافع جمهوری اسلامی را در چارچوب برجام برآورده می کند یا نه؟

اینستکس

 

آیا تحریم های اقتصادی که همچنان علیه ایران برقرار است لغو می شود یا نه؟

آیا در قبال ادامه همکاری ایران و اروپا در چارچوب برجام منافع ایران تأمین می شود یا نه؟

آیا اروپا می تواند برخی نیازهای ایران را در زمینه های صنعتی و سرمایه گذاری برطرف کند یا نه؟

چه تضمینی برای اجرای اینتکس و ادامه آن از سوی اروپا وجود دارد؟ آیا قرار است پس از مدتی به سرنوشت برجام دچار شد؟

دستگاه دیپلماسی، دولت، شخص وزیر خارجه باید خود را موظف کنند تا درباره اینستکس به افکار عمومی، رسانه های کشور و مسئولین ارشد نظام اسلامی در استانه چهل سالگی انقلاب شفاف توضیح دهند و آنها در جریان قرار دهند.

بدون نظر مراجع بلندپایه کشور نباید درباره اینتکس تصمیم گرفت و اقدام به اجرای آن کرد.

جمهوری اسلامی ایران برای این که قاطعیت خود را به طرف مقابل که اکنون اروپا است نشان دهد باید پروتکل الحاقی را که داوطلبانه پذیرفته بود، تعلیق کند، چرا که ایران در راستی آزمایی صداقت خود را ثابت کرد و این اروپا و آمریکا هستند که غیر قابل اعتماد و بی صداقت بوده و هستند.

ایران اکنون باید تضمین های لازم را از اروپا بگیرد و اجازه ندهد که یک برجام نافرجام دیگر اتفاق بیفتد.

هزینه های توافق هسته ای برای جمهوری اسلامی ایران هم مادی بود و هم روحی، در این 5 سال گذشته از نظر اقتصادی به خاطر توجه بیش از اندازه دولت به مقوله مذاکره و توافق هسته ای از مسائل اقتصادی داخلی غفلت شد و اگر اکنون وضعیت اقتصادی نابسامان است، بیشتر به خاطر ناکارآمدی و کم توجیه به امور داخلی است.

به همین خاطر باید در ادامه راه با اروپا محکم کاری کرد تا بار دیگر اتفاقی که آمریکا در برجام باعث آن شد از سوی اروپا تکرار نشود.

هر چند باز هم به نظر می رسد اینتکس اروپا منافع ایران را تأمین نمی کند چرا که اروپا در این کانال مالی خود فعلا برخی مراودات اقتصادی را بر اساس نیازهای دارویی، پزشکی و غذایی تعییین کرده است.

اینتکس قرار نیست تحریمی را لغو کند و تنها یک کانال تجارت سودمند برای اروپا خواهد بود و در این تجارت نیز به نظر نمی رسد ارز حاصل از فروش نفت ایران یا هر کالایی که از ایران صادر می شود، به کشور باز گردد.

باید همان تعهدات برجام از سوی اروپا اجرا شود، همان که تاکنون از سوی آمریکا و اروپا نقض شده است.