کد خبر: 164471

آهنگ "صیاد" از علیرضا افتخاری+ دانلود

متن آهنگ "صیاد" از علیرضا افتخاری
اتاق خبر 24

متن آهنگ "صیاد" از علیرضا افتخاری

علیرضا افتخاری

چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم ؛ ای طرفه نگارم!!

●♪♫
از دوری صیاد دگر تاب ندارم ،رفتست قرارم…

●♪♫
چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم…

●♪♫
تا دام در آغوش نگیرم نگرانم.

●♪♫
از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی ، بر دل بنشانی…

●♪♫●♪♫●♪♫