کد خبر: 164146
یادداشت اتاق خبر 24

ایران و روسیه پساداعش در سوریه

ایران و روسیه توانستند با همکاری یکدیگر یک بحران بزرگ را در غرب آسیا خنثی کنند، این همکاری پس از موفقیت نباید به رقابت و یا تقابل کشیده شود.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

آمریکا و کشورهای غربی در صدد هستند تا پس از داعش را تبدیل به رقابت منطقه ای به ویژه میان ایران و روسیه کنند.

اکنون که داعش و تروریست های تکفیری تقریباً در منطقه غرب آسیا شکست خورده اند، حتی اروپایی ها و آمریکا نیز چشم طمع به سود مشارکت در بازسازی سوریه و همچنین عراق دارند، به همین خاطر سعی میکنند تا به اختلافات دامن بزنند.

قطعاً یکی از اهداف سیاست آمریکا و اروپا در سوریه ایجاد اختلاف میان ایران و روسیه است، گزارش ها و تحلیل هایی که در رسانه های غربی منتشر میشود، سعی دارد تا با طرح موضوعاتی که نشان از فتنه انگیزی برای اختلاف میان تهران و مسکو است، این دو کشور تأثیر گذار را که منافع مشترکی هم در سوریه دارند، ازهم دور کنند.

چنین برنامه ای بستگی به دو طرف دارد، یعنی ایران و روسیه اگر در چرخه بازی غرب قرار گیرند، این اختلافات بروز پیدا کرده و قطعاً به نفع آمریکا، اروپا و رژیم اسرائیل خواهد بود.

اکنون زمان همکاری بیشتر و نزدیکتر ایران و روسیه در سوریه است، دشمنان به خوبی نقش ایران و روسیه را در حل بحران غرب آسیا درک کرده اند و می دانند که اگر  روابط تهران و مسکو عمیق تر شود و یک مناسبات استراتژیک و جدا نشدنی برقرار شود، آنگاه است که کار برای آمریکا و غرب بسیار دشوار خواهد شد.

روسیه و ایران جزو اهداف آمریکا با همراهی همپیمانان این کشور است، حتی رژیم اسرائیل در صورت آغاز جنگ میان روسیه و آمریکا، هیچگاه آمریکا را رها نخواهد کرد و قطعاً در این جنگ در کنار ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

ایران روسیه سوریه

یکی از عواملی که اکنون درصدد دامن زدن به اختلافات میان ایران و روسیه در بحران پساداعش در سوریه است، رژیم صهیونیستی است.

این رژیم هیچگاه خواهان وجود کشوری مستقل و قدرتمند همچون سوریه در کنار خود نبوده است و اکنون که پروژه اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی در سوریه و عراق شکست خورده و نتوانستند نابود کرده و تجزیه کنند، فتنه ایجاد اختلاف را در پیش گرفته اند.

در میان هوشیاری دو طرف یعنی ایران و روسیه را می طلبد به ویژه روسیه که به خاطر روابطی که با اسرائیل دارد، مانعی بر سر راه نوع رفتار مسکو با تل آویو به خاطر اقداماتی که در سوریه انجام می دهد شده است.

سوریه یکی از کشورهای همپیمان روسیه در منطقه است، در واقع تنها کشوری است که از زمان فروپاشی شوروی سابق تاکنون پایبندی خود را به روسیه اثبات کرده است.

روسیه باید به این نتیجه برسد که اگر یکی از کشورهای همپیمان آمریکا، یا همین رژیم اسرائیل با مشکلی همچون سوریه دچار شده بود و یک کشور دیگر در کشور دیگر در همسایگی آن مدام به اسرائیل حمله نظامی می کرد، آمریکا چه واکنشی نشان می داد؟

یقین بدانید که آمریکا در دفاع از همپیمان خود وارد عمل می شد و واکنش نشان می داد.

روسیه نیز گرچه تاکنون از سوریه حمایت کرده اما باید چتر حمایتی خود را بر سر تنها همپیمان باقی مانده خود در منطقه گسترده تر کند.

شکست روسیه در جنگ با تروریست ها، پیروزی برای اسرائیل است، در واقع اگر سوریه در این جنگ شکست خودره بود، شکست روسیه نیز رقم می خورد. اگر اسرائیل از در دوستی با روسیه وارد شده است، برای کاهش چالش ا و تنش هایی است که در منطقه دارد. تل آویو می داند که روسیه یکی از قدرتمندترین نیروهای مسلح جهان را در اختیار دارد به همین خاطر سعی می کند تا روابط دوستانه و عادی با مسکو داشته باشد.

اما همین رفتار رژیم اسرائیل نیز فریبکارانه و ریاکارانه است. آیا رژیمی که سرسپرده آمریکا است و آمریکا حاضر است امنیت خود را برای رژیم صهیونیستی به خطر بیندازد، قابل دوستی و اعتماد است؟