کد خبر: 164000

خاطره ای از شکنجه اشتباهی رهبر انقلاب توسط ساواک

یک زندانی سیاسی قبل از انقلاب به ذکر خاطره‌ای در خصوص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت.
اتاق خبر 24

سید محمد جواد موسوی زندانی سیاسی قبل از انقلاب که به حبس ابد در رژیم گذشته محکوم شده بود از خاطرات زندان خود و شکنجه‌ها گفت. وی درباره یکی از اتفاقات عجیب دوران زندان خود گفت: «محمد‌رضا علی‌حسینی عباسی» در رژیم گذشته به علت ایجاد گروه ابوذر و مبارزه علیه رژیم پهلوی در شهر نهاوند دستگیر شد. خاطره جالبی را تعریف می‌کند که: او با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم‌بند بودم. یک روز سرباز به بند آمد تا مرا به اتاق بازجویی ببرد. به جای اینکه اسم کامل مرا صدا کند فقط نام حانوادگی مرا صدا کرد و گفت: علی‌حسینی کیه؟ آیت‌الله خامنه‌ای که در شناسنامه «سید علی حسینی» هستند، پاسخ دادند من هستم.

بازجو گفت: سریع پیراهنت را روی سرت بکش تا به اتاق بازجویی برویم. رهبر انقلاب به بازجویی رفت و شکنجه شد، اما بعد از مدتی مشخص شد فرد مورد نظری که باید بازجویی و شکنجه می‌شد، من بوده‌ام.

همچنین او خاطرات دیگری را نیز از آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین ایام مبارزه پیش از انقلاب نقل می‌کند که به‌ زودی در مصاحبه تفصیلی با سیدمحمد جواد موسوی منتشر خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران