کد خبر: 163778

اقدام به خودکشی در ایستگاه مترو سعدی

دو مرد جوان با ورود عامدانه به حریم ریلی مترو در ایستگاه سعدی اقدام به خودکشی کردند.
اتاق خبر 24

دو مرد 27 و 30 ساله دقایقی قبل با ورود عامدانه به حریم ریلی در ایستگاه مترو سعدی اقدام به خودکشی کردند.

به سرعت پس از این حادثه ماموران انتظامی و امدادی در محل حاضر شده و این دو نفر را درحالیکه زنده بودند، از محل حادثه خارج کرده و به بیمارستان منتقل کردند.

تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم