کد خبر: 161082
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ منتشر شد+جزئیات

متن کامل لایحه بودجه ۹۸ کل کشور با جمع منابع و بودجه عمومی منتشر شد.
اتاق خبر 24
 بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از سوی رییس جمهورمحترم  به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به‌شرح زیر است:

 
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه)

پیوست شماره یک (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)

پیوست شمار دو (درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)

پیوست شماره سه (بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به انضمام برنامه، فعالیت و بهای تمام شده و بودجه مناطق آزاد تجاری - صنعتی)

پیوست شماره چهار (قسمت اول) - اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

پیوست شماره چهار (قسمت دوم) - اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده دستگاه‌های مشمول بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

منبع: میزان