کد خبر: 160788
در 8 ماهه ابتدایی سال جاری رخ داد

رشد ۲۲.۸ درصدی نرخ تورم/ کمترین تغییر نرخ تورم در استان بوشهر

شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در هشت ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲۲.۸ درصدی روبرو بوده است.  
اتاق خبر 24

بررسی آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسید که این رقم نسبت به ماه قبل با ۳.۵ درصد افزایش همراه بوده است.

همچنین شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد ۳۹.۹ درصدی روبرو بوده است و در هشت ماه ابتدایی سال جاری شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد بوده است.

لازم به ذکر است که شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در آبان ماه ۱۳۹۷ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بوده به طوریکه بیشترین میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل ۵.۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر معادل ۲.۱ درصد بود.

گفتنی است شاخص مذکور در استان تهران معادل ۳.۴ درصد افزایش داشته است.

منبع: میزان