کد خبر: 15779

سرانه مصرف شیر در ایران یک چهارم اروپا

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه ۲۷۰۰ تن شیر در کشور تولید می کنیم که مردم نمی خرند گفت: ما در کشورمان هیچ وقت مشکل امنیت غذایی نداشتیم اما آمارهای جدید نشان می دهد که از این نظر به وضعیت هشدار نزدیک می شویم.
اتاق خبر 24

به نقل از اتاق بازرگانی تهران، کاوه زرگران، درباره وضعیت کشورمان از نظر امنیت غذایی اظهار کرد: موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا، سه رکن مهم در امنیت غذایی کشورهاست. امروز امنیت غذایی از مهم ترین موضوعات مورد توجه کشورها در فرایند توسعه است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران  ادامه داد: ما در کشورمان هیچ وقت مشکل امنیت غذایی نداشتیم اما آمارهای جدید نشان می دهد که از این نظر به وضعیت هشدار نزدیک می شویم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره مسئله دیگر در تامین غذا گفت: این مسئله نه فقط از نظر امنیت غذایی بلکه از نظر سلامت غذایی هم مطرح است.

زرگران با اشاره به اینکه متوسط مصرف سرانه شیر در کشورهایی اروپایی 350 کیلو و در ایران 80 کیلوست ادامه داد: ما 16 درصد مازاد شیر در کشور داریم یعنی روزانه 2700 تن شیر داریم که توسط مردم خریداری نمی شود.

دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی گفت: این یک زنگ خطر است و سیاست ها باید در ارتباط با این زنگ خطر جهت بگیرد. این اتفاق نباید زمانی بیفتد که درصد بالایی از مردم به دلیل پوکی استخوان و بیمارهای مشابه دچار مشکل شده باشند.

منبع: خبرگزاری تسنیم