کد خبر: 156290
یادداشت اتاق خبر 24

اصرار برای پیوستن به «اف ای تی اف»

اصرار برای پیوستن به «اف ای تی اف» از سوی موافقان آن تا جایی است که نمی توانند صبور باشند.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

اصرار برای پیوستن به «اف ای تی اف» از سوی موافقان آن تا جایی است که نمی توانند صبور باشند به همین خاطر روزشمار آنها پایان زمان قانونی برای شورای نگهبان نشان می دهد.

اف ای تی اف همان سازمانی است که برخی برای پیوستن به آن سر و دست می شکنند، که حامیان آن گفته اند اگر بپیوندیم قول نمی دهیم گشایشی یا اتفاق خوبی بیفتد اما اگر نپیوندیم تبعات آن دامن ایران را میگیرد. به همین خاطر نباید بهانه دست آمریکا بدهیم.

اما غافل از این که آمریکایی ها هر چیزی را بهانه میکنند تا به گونه ای به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنند. نهایت خواسته آمریکا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است.

آیا ایران در برجام بهانه ای به آمریکایی ها داد که ترامپ از توافق هسته ای خارج شد و آن را نابود کرد؟

در کنار همه اصرارهایی که در داخل کشور برای پیوستن ایران به سازمان اف ای تی اف و دیگر متعلقات آن می شود، اصرار آمریکا نیز قابل توجه و تعمق است.

آمریکایی که از توافق هسته ای خارج شده و تحریم های اقتصادی را علیه ایران بازگردانده و کشورهای دنیا را وادار به تمکین از تصمیم خود می کند و قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند، چرا تا این اندازه تأکید می کند که ایران باید به اف ای تی اف بپیوندد؟

 

fatf

 

خوب، میبینیم که تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اگر نگوییم کاملا بی تأثیر اما کمترین تأثیر را داشته و نتوانسته آنگونه که آمریکایی ها پیش بینی می کردند باعث شود تا فضای دلخواه آنها در ایران شکل بگیرد.

40 سال است که ایران اسلامی تحت تحریم های آمریکا است، کشورهایی که تحریم هستند در مقایسه با ایران در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارند و نتوانستند مقابل تحریم های آمریکا مقابله کنند.

شرایط برای کشورهایی که تحریم هستند بسیار وخیم و سخت است در حالی که با وجود 40 سال تحریم های اقتصادی علیه ایران که از سوی آمریکا به طور یکجانبه و از سوی سازمان ملل علیه ایران اعمال شده، ایران توانسته است آنها را پشت سر بگذارد و حتی پیشرفت هم داشته باشد.

حال که چنین است و ایران اجازه نداده که تحریم های اقتصادی آمریکا تأثیر مطلوب خود را برای آمریکا بگذارد، چه راهی پیش روی این رژیم وجود دارد که بتواند تحریم های اقتصادی را اثر گذار کند؟

آمریکا یک اداره تشکلیل داده است با این نام «اداره تروریست و اداره مالی آمریکا» این اداره وظیفه دارد تحریم های اقتصادی و هر نوع تحریمی که برای تنبیه دیگر کشورهای دنیا نیاز باشد، تدوین کند.

اداره تروریست و اداره مالی آمریکا یک اتاق فکر برای ابداع و اجرای تحریم هایی است که باید برای دیگران اجرا شود. جمهوری اسلامی ایران در فهرست این اداره قرار دارد.

بررسی وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی کشورهای دنیا در این اداره برای اعمال تحریم هایی است که با سنجیدن شرایط آنها تنظیم می شود.

اطلاعات لازم باید در دسترس آمریکا باشد تا بتواند بر اساس آنها نوع تحریم ها را نیز تهیه کند، برای به دست آودرن این اطلاعات ساز و کار لازم برای آن نیاز است، تشکیل سازمانی که بتواند اطلاعات مورد نیاز آمریکا را به دست آورد، راهکاری است که با تشکیل سازمان اف ای تی اف محقق شده است.

سازمان اف ای تی با کنوانسیون های زیر مجموعه خود و با وادار کردن کشورهای دنیا به پیوستن بهآن همه اطلاعات مالی کشورها را بهدست می آورد. ریزترین اطلاعات مالی و اقتصادی هر کشوری که عضو آن می شود، در بانک اطلاعاتی آن ثبت شده و آمریکا نیز به همه آنها دسترسی دارد.

بی تأثیر یا کم تأثیربودن تحریم های آمریکا علیه ایران به خاطر این است که آنها هیچ اطلاعات دقیقی از فرایند اقتصادی ایران و مسائل مالی آن ندارند، آمریکایی ها خود اعتراف کرده اند تا زمانی که ایران به اف ای تی اف نپیوندد تحریم های اقتصادی علیه این کشور بی تأثیر خواهد بود.

اگر می خواهیم همچنان تحریم های آمریکا علیه ایران آنها را به اهداف خود نرساند، بسترهایی که باعث میشود تحریم ها اثر گذار باشد باید بست.

پیوستن به اف ای تی اف بستری است که تأثیر گذاری تحریم های همه جانبه آمریکا را آماده می کند، چرا که به همه مسائل اقتصادی، مالی و حتی سیاسی کشور دسترسی پیدا می کند و از همانجا وارد می شود.

شک نداشته باشید که اگر ایران به اف ای تی اف و کنوانسیون های زیر مجموعه این سازمان بپیوندد، تحریم های بی تأثیر، تأثیر گذار خواهد شد و آنگاه آمریکا به خواسته خود که همانا تغییر نظام جمهوری اسلامی در ایران است دست خواهد یافت.