این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود پس از وقوع دو انفجار پی در پی، صدای تیراندازی شدیدی در این منطقه شنیده شد.

در همین حال، یک منبع امنیتی صدای انفجار‌ها و تیراندازی در منطقه بلد را ناشی از تمرین‌های نظامی و تخریب مواد منفجره به جا مانده از حضور عناصر تروریستی داعش در این منطقه اعلام کرد.

این در حالی است که عملیات بازرسی و و یورش نیرو‌های امنیتی عراق به منظور پاکسازی منطقه و نیز نابودی هسته‌های تروریستی داعش به ویژه در مناطق مرزی عراق و سوریه ادامه دارد.