وی از پرداخت 81 درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تا کنون 101 میلیارد ریال از مطالبات  پرداخت و مابقی تا پایان مهر به طور کامل به حساب  کشاورزان واریز خواهد شد.

نیافر با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم تا پایان آبان ادامه دارد، بیان کرد: تا پایان فصل پیش بینی می شود که میزان خرید تضمینی گندمبه 9 میلیون و 500 هزارتن برسد.

خرید تضمینی دانه های روغنی به 450 هزارتن می رسد

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه های روغنی افزود: امسال 330 هزارتن کلزا با ارزش بالغ بر 9 هزار و 83 میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است، درحالیکه این رقم سال گذشته 181 هزارتن بود.

وی از خرید 789 تن گلرنگ با ارزش بالغ بر 19 هزار و 446 میلیون ریال از کشاورزان خبر داد و گفت: همچنین تاکنون هزار و 342 تن آفتابگردان با ارزش 32 هزار  و 762 میلیون ریال از کشاورزان خریداری شده است.

مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه صد درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است،بیان کرد:همچنین 43 درصد بهای گلرنگ و 21 درصد آفتابگردان به حساب کشاورزان واریز شده است.

نیافر در پایان از برداشت سویا در آبان ماه خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که مجموع خرید تضمینی دانه های روغنی به 450 هزارتن برسد.