آنچه در این نامه تأکید شده بود، احتمال تداوم حملات نظامی این ائتلاف برای اشغال شهر الحدیده واقع در غرب یمن بود.