کد خبر: 150641

ظاهر سالخورده «رضا رویگری»

عبدالله اسکندری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: رضا رویگری عزیز درکاری ازخوادرضویان دوستداشتنی تست گریم.
اتاق خبر 24

عبدالله اسکندری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: رضا رویگری عزیز درکاری ازخوادرضویان دوستداشتنی تست گریم.

منبع: افکار نیوز