کد خبر: 150161

تصاویر دومین جلسه دادگاه اسفندیار رحیم مشایی

دومین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی با حضور نماینده رسانه‌ها برگزار شد.
اتاق خبر 24

در ادامه همین خبر تصاویر دومین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی با حضور نماینده رسانه‌ها را مشاهده می فرمایید.

منبع: میزان