کد خبر: 149107

رکورد خرید گندم شکست

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: میزان خرید تضمینی گندم رکورد سال گذشته را شکست.
اتاق خبر 24

سید مومن نیافر با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با سال گذشته 5 درصد افزایش یافته است،­ افزود: تاکنون 9 میلیون و 200 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

وی گفت: ارزش گندم خریداری شده 12 هزار و 200 میلیارد تومان است که 7300 میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده است.

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: تا پایان فصل برداشت گندم، 9 میلیون و 500 هزار تن گندم خریداری خواهد شد.

نیافر درباره روند خرید توافقی محصول برنج گفت: از 20 روز گذشته تاکنون هیچ محصول برنجی به مراکز خرید توافقی شرکت بازرگانی دولتی تحویل نشده است و برنج کاران با توجه به شرایط مطلوب بازار، ترجیح دادند محصول خود را در بازار بفروشند.

وی افزود: برنج کاران با توجه به قیمت مناسب برنج در بازار از خرید توافقی استقبال نکردند.

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: شرایط بازار برنج تولید داخل مطلوب است و در بازار افزایش قیمت نداشتیم.

نیافر افزود: قیمت مصوب خرید توافقی هر کیلو برنج شیرودی با 8 درصد شکستگی 5886 تومان، قیمت خرید توافقی هر کیلو برنج ندا و نعمت ­با 8 درصد شکستگی 5238 تومان و قیمت هر کیلو برنج صدری هاشمی و طارم نیز با 8 درصد شکستگی 9 هزار و 828 تومان است.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط مطلوب برنج در بازار، کشاورزان از خرید توافقی استقبال نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم