کد خبر: 148502

راهی برای مبارزه با ناهنجاری‌های ژنتیکی

یک مسئول مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان قم از مزایای به کارگیری فناوری "پی‌جی‌دی" خبرداد.
اتاق خبر 24

لیلا ناصرپور، مدیر داخلی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان قم با اشاره به استفاده این مرکز از فناوری درمانی "پی‌جی‌دی "گفت: این روش به تشخیص ژنتیکی پیش از تولد و پیشگیری از ایجاد جنین و نوزاد با مشکلات ژنتیکی و رفع ناهنجاری‌های ژنتیکی و تعیین جنیست نوزاد کمک ویژه‌ای می‌کند.

مدیرداخلی مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی واحد استان قم بیان کرد: 10 درصد از مراجعه‌کنندگان به این مرکز را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند و از مجموع پرونده‌های تشکیل شده این مرکز نیز 40 درصد مراجعان شهرستانی هستند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، وی با بیان اینکه مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم یکی از مراکز فعال و شاخص کشور در این رشته تخصصی است.،اظهار کرد: این مرکز فوق تخصصی یکی از مهمترین مراکزی است که در استان قم توانست به سفرهای درمانی برای درمان ناباروری پایان دهد و با برعکس کردن این سیکل، امروز شاهد حضور صدها نفر از استان ها و کشورهای مختلف در این مرکز درمانی هستیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا