کد خبر: 144557
آخرین اطلاعات از جاسوس روسی در آمریکا:

ماریا بوتینا، متهم به جاسوسی برای روسیه در آمریکا کیست؟/ این دختر چگونه به محافل جمهوری خواهان نفوذ کرد؟

دختر جوانی که آمریکا او را متهم به تلاش برای نفوذ در سیاستمدران و گروه های سیاسی آمریکایی با هدف تامین منافع روسیه کرده است.
اتاق خبر 24

مدارک دادگاه آمریکا نشان میدهد که نفوذ در انجمن ملی سلاح آمریکا یکی از راه هایی بوده که روسیه تلاش کرده بر سیاستمداران جمهوری خواه نفوذ پیدا کند و بوتینا که رشته روابط بین الملل در آمریکا خوانده بهترین گزینه برای این کار است.

 

 

 

منبع: انتخاب