کد خبر: 144249

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک / جنگل سدری با درختانی قد برافراشته

عکسی است از جنگل سدری با درختانی قد برافراشته در جزیره ی ترسیرا.
اتاق خبر 24

عکسی است از جنگل سدری با درختانی قد برافراشته در جزیره ی ترسیرا.

منبع: عصر خبر