کد خبر: 137281

به آتش کشیدن برجام و پرچم آمریکا

نمایندگان مجلس برجام و پرچم آمریکا را آتش زدند
اتاق خبر 24

نمایندگان مردم صبح امروز و به دنبال تصمیم آمریکا در خروج از برجام، پرچم آمریکا و برجام را در صحن علنی مجلس به آتش کشیدند.