کد خبر: 136071

آهنگ " گل پونه ها "از ایرج بسطامی+دانلود

متن " گل پونه ها "از ایرج بسطامی
اتاق خبر 24

متن " گل پونه ها "از ایرج بسطامی

ایرج بسطامی به نام گل پونه ها

 گل پونه های وحشی دشت امیدم
وقت سحر شد

خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد

من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غمها

حبیبم سیل غمها

گل پونه ها نا مهربانی

آتشم زد آتشم زد

گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد

گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد

می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم

افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم

گل پونه های وحشی دشت امیدم

وقت سحر شد

خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد

من مانده ام تنهای تنها

من مانده ام تنها میان سیل غمها

حبیبم سیل غمها