کد خبر: 12802
از سوی بانک مرکزی ؛

اخطار نهایی' به صرافی های غیرمجاز

بانک مرکزی با ارسال نامه با عنوان'اخطار نهایی' به صرافی های غیرمجاز علاوه بر تعیین فرصت 10 روزه برای انطباق با دستورالعمل بانک مرکزی به آنها هشدار داد پس از پایان مهلت مقرر نیروی انتظامی از فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.
اتاق خبر 24

 در این نامه آمده است، بدینوسیله به اطلاع می رساند، باتوجه به انقضای اعتبار مجوز فعالیت آن شرکت، ضروری است حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور این نامه نسبت به تمدید مجوز فعالیت شرکت اقدام گردد.

بدیهی است در غیر این صورت با عنایت به ارسال رونوشت این نامه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و حسب هماهنگی های به عمل آمده با آن نیرو از فعالیت آن شرکت جلوگیری به عمل خواهد آمد. 

 

81737567-70125750_1.jpg

 

البته این نامه توسط اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی به صرافی های غیرمجاز ارسال شده است.
از آنجا که این تاریخ این نامه دوم شهریور ماه سال جاری است بنابر این با اتمام مهلت 10 روزه یعنی 12 شهریورماه امسال، فعالیت صرافانی که مراجعه نکرده اند به پایان رسیده و پلمپ خواهند شد. 

این در حالی است که با بازنگری در دستورالعمل مصوب مردادماه سال 1392 و حذف تقسیم بندی صرافی ها به دو نوع یک و دو و تبدیل به نوع جدید همچنین کاهش حذف سرمایه 20 میلیاردی و کاهش آن به 4 میلیارد تومان در تهران و دو میلیارد تومان در شهرستان ها فرصت یکساله ای تا 28 مردادماه امسال در اختیار آنها قرار گرفت تا خود را با دستورالعمل جدید منطبق کنند. 

منبع: خبرگزاری ایرنا