کد خبر: 11908

یک اطلاعیه عجیب در ساختمان مسکونی

جمع آوری امضا از ساکنین یک مجمع مسکونی در تهران برای اعلام رضایت نسبت به حضور زن و فرزند نگهبان موقت به دلیل ایجاد مشکلات روحی و...
منبع: پارسینه