کد خبر: 117111

کتک زدن 2 هزار زن برای خارج کردن روح شیطان

هند سرزمین عجایب است . رسم و سوم خشونت بار برخی قبایل آن در هیچ جامعه ای پیدا نمی شود.
اتاق خبر 24

این رفتار وحشیانه با مراسم سنتی جشنواره باستانی در معبد «آچاپان » در جنوب هند برگزار می شود.

گزارش های موجود نشان میدهد که حدود2  هزار زن به مدت 5 ساعت در معبد توسط کشیش و یکی از رهبران مذهبی کتک می خورند.

زنها روی زمین زانو زده و خود را در اختیار این مرد مذهبی می گذارند تا کتک بخورند و روحشان پاک شود.

به عقیده این مرد 60 ساله مذهبی که زنان و دختران را کتک می زند این روشی باستانی است تا مشکلات جسمی و ذهنی و ارواح شیطانی زنان را از بدنشان خارج می کند.

برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.

منبع: تابناک