کد خبر: 114828

مجلس از بازنشستگی پیش از موعد بانوان حمایت می کند

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از طرح بازنشستگی پیش از موعد بانوان که در هیات دولت مطرح شده است، حمایت می کند.
اتاق خبر 24

حمید رضا حاجی بابایی با اشاره  به مصوبه بازنشستگی زنان با ۲۰سال سابقه کار در قانون برنامه ششم، گفت: این قانون در  برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد و پیگیری شد.

وی ادامه داد: در همان زمان هم توضیح داده شد ۹۵۰ هزار خانم در ادارات در حال فعالیت هستند که ۵۱۰ هزار از این افراد در آموزش و پرورش هستند و ۲۷۰ هزار از این افراد سابقه کمتر از ۲۰ سال دارند که شامل این قانون نمی‌شوند و با توجه به اینکه اجرای این طرح تبصره‌های خاصی دارد و حقوق افراد دو سوم خواهد شد، بنابراین می‌توان برآورد کرد که شمار این افراد به بیش از ۱۰ هزار نفر نمی‌رسد.

نماینده مردم همدان افزود: با توجه به لزوم ایجاد یک میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی در برنامه ششم توسعه، تصویب این طرح می تواند زمینه ساز جذب و بکارگیری نیروی جوان در دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی باشد.

وی با اشاره به لزوم تکریم بازنشستگان گفت: بازنشستگی فصل نوینی از زندگی افرادی است که بهترین سالهای عمر خودرا در کمال صداقت وعشق در حوزه های مختلف درسنگر خدمت به مردم سپری کرده اند و در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده اند.

حاجی بابایی به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: این قانون از اول فروردین ۱۳۹۶ باید اجرایی شود و به تدریج بازنشستگان کشوری  ولشکری در شرایط مناسب حقوقی در کشور قرار گیرند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس لزوم برقراری بیمه های حمایتی مناسب برای بازنشستگان با توجه به افزایش جمعیت سالمندان کشور و لزوم توجه به بهزیستی آنها را یادآوری نمود و آن را از ضروریات زندگی آنها برشمرد.

منبع: افکار نیوز