کد خبر: 114293

کمپین «از خودمان شروع كنيم»؛ احترام به عابرپياده + فیلم

واقعيتي كه هر روز در شهر بارها و بارها مي بينيم اما بي توجه از كنار آن عبور مي كنيم!
اتاق خبر 24

واقعيتي كه هر روز در شهر بارها و بارها مي بينيم اما بي توجه از كنار آن عبور مي كنيم!

با شهر و شهروندان مهربان باشيم

#از_خودمان_شروع_كنيم

 #احترام_به_عابرپياده
 #شهروند_باشيم