کد خبر: 111199

اموال شرکت ایران‌نوین توسط دادگاه توقیف شد + سند

شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران اموال اسپانسر پیشین سازمان لیگ را توقیف کرد.
اتاق خبر 24

دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه شهید صدر حکم توقیف اموال اسپانسر پیشین سازمان لیگ (شرکت ایران‌نوین کیش) را به خاطر شکایت سازمان لیگ صاد کرد.

در این حکم اعلام شده اسپانسر پیشین سازمان لیگ به پرداخت 30 میلیارد تومان به سازمان لیگ و یک و نیم میلیارد تومان بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

این نامه به شهرداری تهران و سازمان صداوسیما فرستاده شده و خواسته شده وجوه این شرکت اعم از وجوه نقد یا ضمانت‌نامه قابل قبول را شناسایی و پس از کسر مبلغ رد مال و جریمه به حساب دادگستری واریز کند.

دادگاه

 

دادگاه

 

برای مشاهده اخبار ورزشی کلیک کنید.

منبع: میزان