کد خبر: 107474

بانک‌ها تصمیمی به تغییر نرخ سود ندارند

دبیر کل کانون بانک های خصوصی با تأکید براینکه بانک ها اینبار تصمیمی به تغییر نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانک ها به درخواست بانک مرکزی نظرات‌شان را اعلام می کردند.
اتاق خبر 24

محمدرضا جمشیدی درباره برنامه بانک ها برای تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت: اصلاً بانک ها به دنبال آن نیستند که برای تغییر نرخ سود جلسه ای داشته باشه باشند.

وی با بیان اینکه هرگونه تصمیم برای تغییر نرخ سود بانکی با شورای پول و اعتبار است، افزود: قصد بانک ها در حال حاضر عدم تغییر و مداخله در نرخ سود بانکی است.

دبیر کل کانون بانک های خصوصی همچنین در پاسخ به این سوال که بنابراین اینبار برخلاف تجربه یکی دو سال گذشته بانک ها خودشان پیش قدم در تغییر نرخ سود نخواهند شد؟ گفت: دفعات قبل هم بانک ها به درخواست بانک مرکزی نظرات خود را اعلام می کردند که البته از بین تمام نظرات فقط نرخ سود 15 درصدی مورد توجه قرار گرفت.

وی تأکید کرد: بعد از آنکه بانک مرکزی به سایر نظرات بانک ها در حوزه سود بانکی توجهی نکرد، بانک ها دیگر به این حوزه ورود نکردند.

به گزارش تسنیم، طی هفته های اخیر بازار گمانه زنی ها درباره سود بانکی داغ شده که ریشه آن بر می گردد به اظهارات مردان ارشد کابینه یازدهم مبنی براینکه نرخ سود باید کاهش یابد. ولی هنوز این حرف ها به عمل تبدیل نشده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم