کد خبر: 107394

بدهی دولت به بانک‌ها، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان

در فروردین ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 100 هزار و 990 میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک مرکزی به 31 هزار و 900 میلیارد تومان و بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها به 913 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است.
اتاق خبر 24

از تغییر و تحولات دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و سیستم بانکی در فروردین ماه رونمایی شد.

البته به فاصله یک ماه آن هم در ماه ابتدایی سال، تغییرات چندانی در متغیرهای پولی و بانکی به وجود نمی‌‌آید اما تا برای ارزیابی منحنی تغییرات بررسی آن خالی از لطف نیست.

دولت در فاصله اسفند تا فروردین 4520 میلیارد تومان تنخواه گرفته است و با اضافه شدن این رقم، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی به 31 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است.

در اولین ماه سال 96، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 1300 میلیارد تومان افزایش یافته، بدهی بانک‌های تجاری دولتی 47.4 درصد کرده در حالی که بدهی بانک‌های غیردولتی و تخصصی افت کرده است.

البته کاهش بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در فروردین ماه برخلاف روند سال 95 است چرا که بدهی بانک‌های غیردولتی در سال گذشته 206 درصد رشد کرده بود.

در فروردین ماه مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری 0.5 درصد کاهش یافته. مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها از نسبت مانده تسهیلات اعطایی و بازپرداخت تسهیلات حاصل می‌شود.

حجم کل مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها در پایان فروردین ماه با 1.3 درصد افزایش به 1229 هزار و 760 میلیارد تومان رسیده است.

 

عنوان اسفند 95 فروردین 96 درصد رشد در یک ماه
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 339 هزار و 410 337 هزار و 370 0.6-
بدهی دولت به بانک مرکزی 27 هزار و 380 31 هزار و 900 16.5
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی 30 هزار و 230 28 هزار و 80 7.1-
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 99 هزار و 690 100 هزار و 990 1.3+
بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات به بانک مرکزی 38 هزار و 230 34 هزار و 780 9-
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 49 هزار و 440 48 هزار و 490 1.9-
بدهی بانک‌های تجاری دولتی  12 هزار و 20 17 هزار و 720 47.4+
حجم اسکناس و مسکوک 53 هزار و 510 53 هزار و 510 0.0
حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 39 هزار و 330 34 هزار و 350 12.7-
سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی 37 هزار و 350 40 هزار و 690 8.9+

 

عنوان اسفند 95 فروردین 96 درصد رشد در ماه فروردین 96
بدهی دولت به بانک‌ها 162 هزار و 140 165 هزار و 240 1.9+
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها 3730 3700 0.8-
بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها 917 هزار و 720 913 هزار و 130 0.5-
سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها 1214 هزار و 60 1229 هزار و 760 1.3+
سپرده‌های دیداری 123 هزار و 700 120 هزار و 700 2.4-
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 1012 هزار و 310 1034 هزار و 610 2.2+
سپرده‌های قرض‌الحسنه 60 هزار و 290 56 هزار و 460 6.4-
سایر سپرده‌ها 17 هزار و 760 17 هزار و 990 1.3+

 

منبع: خبرگزاری فارس