کد خبر: 107279

واکنش فرانسه به تحریم های جدید آمریکا

فرانسه تحریم های جدید کنگره آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی را مغایر با قوانین بین المللی عنوان کرد.

وزارت خارجه فرانسه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه، ایران و کره شمالی به دلیل این که بر افرادی خارج از مرزهای آمریکا اطلاق می شود، از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی محسوب می شود.

این بیانه با اشاره به این که فرانسه پیشتر بارها به چنین تصماتی اعتراض کرده است، خاطرنشان کرد که با توجه به امکان تاثیر تحریم های جدید آمریکا علیه سه کشور مذکور بر شهروندان و شرکت های اروپایی، ضروری است دستگاه های دیپلماتیک کشورهای اروپایی وارد عمل شوند و فرانسه در این چارچوب پیامدهای احتمالی تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه را با دیگر شرکای اروپایی خود بررسی خواهد کرد.

منبع: العالم