کد خبر: 107271

زمان واریز سود سهام عدالت

مشاور سازمان خصوصی سازی زمان واریز سود سهام عدالت را اعلام کرد.
اتاق خبر 24

طرح ساماندهی سهام عدالت از بزرگترین طرحهای دولت یازدهم بود که در 17 اسفند ماه 1395 با حضور معاون اول رییس جمهور از این سامانه رونمایی شد.

جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه جمعیتی حدود 36 میلیون اکنون از مشمولین سهام عدالت به سامانه مراجعه و ثبت نام کردند گفت: از 30 فروردین گرفتن شماره شبا از آنها آغاز شد که تا کنون نزدیک 29 میلیون نفر شماره شبا را در سامانه ثبت کردند.

وی با بیان اینکه نزدیک 97 درصد از کسانی که شماره شبا خود را وارد کردند شماره شبا خود را صحیح وارد کردند گفت: در دو حالت ممکن است شماره شبا داری ایراد باشد یک اینکه شماره شبا متعلق به شخص مشمول سهام عدالت نباشد و این تفاوت سهام عدالت با یارانه است که شماره شبا باید متعلق به شخص مشمول سهام و نه سرپرست خانوار باشد و یا اینکه از اساس شماره شبا را اشتباه وارد کرده باشد.

وی با بیان اینکه سود سهام عدالت از شهریور ماه واریز می شود گفت: طرح سهام عدالت طرحی 10 ساله بود که در سال 94 به ثمر نشست.