کد خبر: 102289
روند کاهش تورم در دستور کار

کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به عرصه های مولد در اولویت قرار گیرد

کارشناس اقتصادی گفت:حفظ روند کاهش تورم و ایجاد رونق اقتصادی،دو مولفه اساسی در حصول توفیقات اقتصادی محسوب می شود.
اتاق خبر 24

سیروس نعمتی،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به شرایط خاص و ویژه حاکم بر اقتصاد کشور اظهار داشت: در طول چهار سال گذشته شاهد گشایش ها و بن بست هایی در اقتصاد ایران بودیم که به هر ترتیب تقویت گشایش ها و به تعبیری فرصت ها و دستاوردها از یکسو و کاهش ضریب انسدادها،تهدیدات و مخاطرات اقتصادی،از مولفه های ضروری به نظر می رسد که می طلبد در دولت دوازدهم با جدیت و دوام و قوام هر چه بیشتری استمرار پیدا کند.

وی افزود: آنچنان که از آمارهای رسمی دستگاههای ذیربط به ذهن متبادر می شود،نرخ تورم در سالیان اخیر کاهش یافته،اما در نقطه مقابل،رکود سنگین و عمیقی نیز بر اقتصاد کشور سایه افکند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: بدون تردید در صورت حُصولِ رونق اقتصادی و جلوگیری از بروز رکود و تعدیل حداکثری این عارضه،اقتصاد کشور از پیشرفت قابل توجهی برخوردار می شد.

نعمتی عنوان کرد:حصول توفیق اقتصادی،مستلزم اتخاذ تصمیمات و تعریف طرح های اصولی و کارآمد  همچون حمایت از تولید داخلی،توسعه صادرات خواهد بود که قطعا با کاهش نرخ سود بانکی و هدایتِ هر چه بیشترِ نقدینگی  به سمت و سوی عرصه های مولد و تولیدی،امکان دستیابی به دستاوردهای اثربخش بیش از پیش تسریع و تسهیل خواهد شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: به واقع،صرفا با اتخاذ تک سیاست های اقتصادی،نمی توان به اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه نائل شد و کسب موفقیت اقتصادی،مستلزم مجموعه ای از اقدامات مکمل می باشد و امید است با هم اندیشی و بکار گیری عناصر زُبدِه،نُخبِه و تصمیم ساز و تصمیم گیر شاهد پیشرفت های ملموس تری در صحنه اقتصادی کشور باشیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران