rss https://otaghkhabar24.com/feed/service/233 تولید شده توسط نرم افزار خبری سینا - عصر پایش اطلاعات fa دوست دارید از تلویزیون چه تماشا کنید؟ https://otaghkhabar24.com/news/190316 هر یک از ما تلویزیون را که روشن می‌کنیم، انتظار داریم بیننده و شنونده محتوایی باشیم که دانسته‌هایی به ما افزوده، ما را سرگرم کرده و برای دقایقی ما را از دنیای جدی و غم‌انگیز زندگی‌مان دور می‌کند. Tue, 07 Jul 2020 08:48:00 +0430 . /news/190316