پنجشنبه, 26 مهر 1397 :: Thursday, 18 October 2018

کلیدواژه: دانشگاه شهید بهشتی

چرا جلسه دفاع دکترای حسین فریدون لغو شد؟ / تدابیر شدید امنیتی در دانشگاه شهید بهشتی

چرا جلسه دفاع دکترای حسین فریدون لغو شد؟ / تدابیر شدید امنیتی در دانشگاه شهید بهشتی

جلسه دفاع رساله دکترای حسین فریدون در دانشکده شهید بهشتی لغو شد.
امکان پیگیری قضایی در خطاهای تست پتاسیم در کشور فراهم شد با دستاورد محققاق دانشگاهی؛

امکان پیگیری قضایی در خطاهای تست پتاسیم در کشور فراهم شد

محققان دانشگاه شهید بهشتی روشی را برای اندازه‌گیری این ماده ارائه دادند که با استفاده از آن امکان پیگیری قضایی فراهم شده است.
بیانیه وزارت علوم درباره یک شایعه

بیانیه وزارت علوم درباره یک شایعه

پس از اعزام هیئت بازرسی وزارت علوم به دانشگاه شهید بهشتی، شایعات درباره برکناری رییس این دانشگاه منتشر شد که وزارت علوم پاسخ این شایعات را در بیانیه ای داده است.