سه شنبه, 24 مهر 1397 :: Tuesday, 16 October 2018

کلیدواژه: کارشناس

استخدام کارشناس و مشاور تبلیغات در هلدینگ رسانه های برتر

استخدام کارشناس و مشاور تبلیغات در هلدینگ رسانه های برتر

 هلدینگ رسانه های برتر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس آموزش و توسعه منابع انسانی در تهران

استخدام کارشناس آموزش و توسعه منابع انسانی در تهران

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس امنیت اطلاعات در شرکت امن افزار گستر شریف

استخدام کارشناس امنیت اطلاعات در شرکت امن افزار گستر شریف

شرکت امن افزار گستر شریف جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس اعزام دانشجو در یک موسسه معتبر در تهران

استخدام کارشناس اعزام دانشجو در یک موسسه معتبر در تهران

یک موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،شهرک غرب بلوار دریا از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت وانا دارو گستر

استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید در شرکت وانا دارو گستر

شرکت وانا دارو گستر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،محدوده ونک از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس مهاجرتی و اقامتی در یک آموزشگاه معتبر در تهران

استخدام کارشناس مهاجرتی و اقامتی در یک آموزشگاه معتبر در تهران

یک آموزشگاه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران، شهرک غرب از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس امور اداری در شرکت مواد غذایی ب.آ در تهران

استخدام کارشناس امور اداری در شرکت مواد غذایی ب.آ در تهران

شرکت مواد غذایی ب.آ جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس مسلط به امور کنترل پروژه در تهران

استخدام کارشناس مسلط به امور کنترل پروژه در تهران

شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس پشتیبانی شبکه در شرکت داده پردازان دوران پیشرو

استخدام کارشناس پشتیبانی شبکه در شرکت داده پردازان دوران پیشرو

شرکت داده پردازان دوران پیشرو در زمینه تولید نرم افزار جهت تکمیل سرمایه انسانی متخصص خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در تهران

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در تهران

گروه مشاوره توسعه بازار آوید جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.