پنجشنبه, 2 اسفند 1397 :: Thursday, 21 February 2019

کلیدواژه: کنترل دوربین

ثبت تخلفات و بررسی ترافیک توسط دروبین‌ها در هر نوع شرایط جوی/به کارگیری دروبین ها باعث کاهش تلفات رانندگی رئیس مرکز فناوری اطلاعات پلیس راهور ناجا

ثبت تخلفات و بررسی ترافیک توسط دروبین‌ها در هر نوع شرایط جوی/به کارگیری دروبین ها باعث کاهش تلفات رانندگی

برخی از شهروندان معتقد هستند دوربین‌های ثبت تخلفات و کنترل ترافیک در زمان باراش باران و برف امکان خوانش پلاک خودور‌ها را ندارند.