جمعه, 25 آبان 1397 :: Friday, 16 November 2018

کلیدواژه: اعتیاد زنانه

اعتیاد زنانه؛ اعتیاد مردانه!

اعتیاد زنانه؛ اعتیاد مردانه!

در شرایطی که سیگار کشیدن به صورت پیشفرض یک عمل مردانه محسوب می شده است، اختراع سیگار زنانه و تبلیغ آن، به صورت هدفمند زن ها را هم درگیر سیگار کشیدن که سراسر ضرر است کرده است.