دوشنبه, 28 آبان 1397 :: Monday, 19 November 2018
کد خبر: 93865
همه پرسی ترکیه رأی آورد

گذار از دموکراسی شکننده و بازگشت به دیکتاتوری

گذار در ترکیه از دموکراسی نیم بند به سوی دیکتاتوری مطلق در این کشور آغاز شد. مردم به هر دلیلی راه را برای اردوغان صاف کردند.
گذار از دموکراسی شکننده و بازگشت به دیکتاتوری به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

رفراندوم تغییر قانون اساسی در ترکیه روز گذشته برگزار شد، بر اساس آماری که از نتایج رفراندوم به دست آمده است،  ۵۱.۳۷% به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند و ۴۸.۶۳% از مردم به آن نه گفتند. ترکیب موافقین و مخالفین بسیار به هم نزدیک است، در واقع لرزان و شکننده، نه برای مخالفین، بلکه برای اردوغان، چرا که قرار است تا سال 2029 به عنوان رئیس جمهور بر مسند قدرت باقی بماند.

مهمترین نکاتی که در تغییر قانون اساسی ترکیه دیده میشود، به افزایش قدرت ریاست جمهوری باز می گردد. رئیس جمهور از این پس دارای قدرت و اختیارات بیشتری است.

نگاهی به مهمترین بندهای تغییر قانون اساسی ترکیه نشان می دهد که تمرکز بیشتر بر روی چه مسائلی است.

-  رییس جمهور عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی ترکیه خواهد بود.

-  وزرای کابینه می توانند خارج از مجلس انتخاب شده و مجلس حق استیضاح آنها را نخواهد داشت.

-  سن نمایندگی پارلمان از 25 سال کنونی به 18 سال کاهش خواهد یافت.

-  انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هر 5 سال یکبار و به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

-  رییس جمهور می تواند همزمان با ریاست جمهوری عضو حزب متبوع خود نیز باشد..

-  رییس جمهور ترکیه اختیارات گسترده ای خواهد داشت. او می تواند فرمان های اجرایی صادر کرده و فرامین همه پرسی و جنگ و صلح را با تایید پارلمان به اجرا گذارد.

-  هیأت عالی قضات و دادستان ها به هیأت قضات و دادستان ها تغییر نام یافته و اختیار رئیس جمهور برای تعیین اعضای آن افزایش خواهد یافت. تعداد اعضای این هیأت از 22 به 13 نفر کاهش یافته و 4 عضو آن از سوی رئیس جمهور و 2 عضو آن نیز وزیر دادگستری و معاون او خواهند بود و انتخاب 7 عضو باقی مانده نیز از سوی پارلمان صورت خواهد گرفت.

-  دادگاه های نظامی به طور کلی منحل شده و اعضای دادگاه قانون اساسی نیز از 17 به 15 نفر کاهش خواهد یافت که انتخاب 12 قاضی این دادگاه از سوی رییس جمهور و 3 قاضی نیز از سوی پارلمان منصوب می شوند.

-  پارلمان با اکثریت دو سوم آرا (400 رأی) می تواند علیه رئیس جمهور اعلام جرم کند و در این صورت قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی رییس جمهور خواهد بود.

حکومت ترکیه تلفیقی از ساختار پارلمانی و جمهوری بود. در واقع سیستم پارلمانی این کشور تا حدودی باعث شد تا فضای حاکمیت نظامیان این کشور با گذشت زمان تلطیف شود و کورسوی دموکراسی از دور دیده شود.

ترکیه سال های سخت حکومت نظامیان را پشت سر گذاشته بود، ارتش بارها دراین کشور کودتا کرده و دولت ها را سرنگون ساخته و دولت های دست نشانده خود را بر سر کار آورده است.

در هر دوره ای ارتش بر روی دولت احاطه کامل داشت، دولتها مطیع ارتش بودند و در واقع در ترکیه حکومت نظامی برقرار بود.

شرایط اندک اندک تغییر کرد، با یک پروسه گذار به دموکراسی، مردم سهم بیشتری در امور کشور پیدا کردند. ایجاد فضای باز و اهمیت دادن به مردم و کمرنگ کردن نقش نیروهای نظامی در امور کشور داری، بیشتر به خاطر عضویت در اتحادیه اروپایی بود.

ترکیه سال ها است پشت دروازه های تمدن! اروپا باقی مانده و همچنان دست و پا می زند تا شاید بتواند خود را به این سازمان تحمیل کند.

اما اتحادیه اروپا شرایط سختی برای ورود ترکیه تدارک دیده است که تاکنون نتوانسته آن ها را پاس کند. بیش از 50 سال است ترکیه تلاش کرده تا شروط اروپا را اجرا کند اما هر بار اتحادیه اروپا به دلایلی درست یا نادرست از پذیرش این کشور سر باز زده است.

ترکیه سعی کرد خود را از نظر فرهنگی به فرهنگ اروپا و غرب نزدیک کند و در این راه موفق هم بود، اما باز هم موانعی بر سر راه قرار دارد که هنوز بر طرف نشده است. اردوغان گفته است پس از رفراندوم و پیروزی در آن برای آخرین بار درخواست پیوستن به اتحادیه اروپایی را می دهد.

اکنون که همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه برگزار و با رأی شکننده 51 درصدی روبرو گشت، آن سیر دموکراسی متوقف شد و مسیر بازگشت به زمان دیکتاتوری در ترکیه بار دیگر آغاز گشت. تغییر قانون اساسی در این کشور، بازگشت به گذشته است، گذشته ای که مردم ترکیه برای عبور از آن سال های زیادی را در سختی و فشار سپری کردند تا بتوانند از زیر یوغ نظامیان بیرون بیایند.

حزب اردوغان با شعارهای اسلامی گرایی و بازگشت ارزش های اسلامی به ترکیه مسلمان، توانست نظر مردم را به خود جلب کند. اما دولت کنونی ترکیه از اسلام واقعی دور شد و همین باعث گشت تا دچار چالش های داخلی و خارجی شود. پیروی دولت ترکیه از اسلام سعودی این کشور را به دردسر انداخت.

اکنون اردوغان برای مشروعیت بخشیدن و ایجاد ثبات در پایه های حکومت خود نیازمند رأی مردم بود. رأیی که با سرکوب مخالفین و بستن دهان رسانه ها و روزنامه های منتقد و مخالف همه پرسی، به دست آمد.

دستاورد همه پرسی شاید برای اردوغان در کوتاه مدت نتایج مثبتی به همراه داشته باشد،اما در میان مدت و بلند مدت می تواند اثرات ناگواری بر این کشور بگذارد.

میتوان آینده ترکیه را پس از اجرای همه پرسی روز گذشته، دید، آینده ای که دیکتاتوری در این کشور حاکم خواهد شد. مردم در تنگنای بیشتری قرار خواهند گرفت، آزادی احزاب بسیار محدود و کنترل شده خواهد شد، صدای اعتراض مردم خفه خواهد شد و در کل شرایط دیکتاتوری در ترکیه برای اجرای برنامه های اردوغان و حزب حاکم مهیا می شود.

ترکیه یک دوران تازه را آغاز نمی کند بلکه بازگشت به گذشته است، گذشته ای که میرفت به فراموشی سپرده شود، اما با سناریوی اردوغان دوباره بازگشت.

شاید اکنون مردمی که مقابل کودتاگران ایستادند و از سقوط دولت اردوغان جلوگیری کردند، پشیمان از کرده خود هستند، شاید هم کودتا کار دولت حاکم بوده است تا بتواند به این بهانه قدرت خود را مطلق کند. شاید اگر نظامیان در کودتا پیروز می شدند، یک حکومت نظامی وحشت بر سر کار می آمد!

هر چه هست، اردوغان راه دموکراسی در ترکیه را بست و خود را شبیه دیکتاتور عراق کرد. صدام هم هنگامی که در مسند قدرت بود، همانند اردوغان رفتار می کرد. این دو شباهت های زیادی با هم دارند.

مردم ترکیه بیش از 100 سال برای دستیابی به دموکراسی مبارزه کردند، اما آن را در یک روز از دست دادند.

نتیجه 16 سال زمامداری حزب عدالت و توسعه با رهبری رجب طیب اردوغان، از دست رفتن موفقیت های اقتصادی، بروز ناامنی و اقدامات تروریستی که این شرایط به خاطر حمایت دولت ترکیه از گروه های تروریستی حاضر در سوریه است، واکنش بسیار تند و خشن پس از کودتای نافرجام با کودتاگران و حتی مردم عادی و روزنامه نگاران و ایجاد شرایط سخت و خفقان برای دیگر احزاب کشور شد. از این پس احزاب ترکیه دیگر نقشی در فضای سیاسی کشور نخواهند داشت و تنها یک نفر تصمیم گیر خواهد بود،رجب طیب اردوغان!

فضای سیاسی ترکیه حال خوبی ندارد، شاید خواست ملتی که اردوغان را از کودتا نجات دادند، تغییر قانون اساسی نباشد. شاید آنها در شرایطی مجبور شدند تا با یک نتیجه شکننده، به تغییر آری بگویند، اما مردم، حق خود را زیر پا گذاشتند و سرنوشت خود را به دست فردی سپردند که نه تنها ترکیه را به لبه پرتگاه برده بلکه منطقه را با خطرات جدی روبرو کرده است.

انتهای پیام/

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x