او اضافه کرد: این بلوک (اتحادیه اروپا)، قانون مسدودسازی تحریم‌های آمریکا را با هدف خاص حفاظت از کسب وکارهای این اتحادیه وضع کرده است.

آندریوا با بیان اینکه طبق قانون مسدوسازی تحریم‌ها، عوامل اقتصادی اتحادیه اروپا آزادند در مورد کسب و کارهایشان تصمیم‌گیری کنند، گفت: آنها آزادند بر اساس قوانین اتحادیه اروپا و قوانین ملی‌شان، آن گونه که مناسب است، اقدام کنند. این بدان معناست که آنها آزادند درباره شروع، ادامه یا توقف کارشان در ایران تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: آنها آزادند درباره ورود یا عدم ورود به بخش اقتصادی این کشور بر اساس ارزیابی خودشان از وضعیت اقتصادی آنجا تصمیم بگیرند.

سخنگوی کمیسیون اروپا در این کنفرانس خبری با تاکید بر این‌که اتحادیه اروپا تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد، افزود: هدف قوانین مسدودساز دقیقا تضمین آزادانه بودن چنین تصمیمات تجاری‌ای است.

منبع:برنا