این زن بخاطر گریه های شبانه " نیکول دیمیترووا" و برای آنکه او موجب بیدارشدن چهار نوزاد دیگر نشود دست به این اقدام وحشیانه زد. این در حالی بود که نیکول از بدو تولد از بیماری تشنج رنج می برد.

دادگاه  "امیلیا کواچوا" در سپتامبر 2017 برگزار شد و او به علت این رفتار وحشیانه به 18 سال زندان محکوم شد. دادگاه سپس حکم خود را به علت آنکه امیلیا مادر 2 فرزند خردسال است و همچنین از پدر و مادر سالخورده اش در خانه مراقبت می کند تغییر داد. دادگاه زندان این زن را به حبس خانگی تغییر داد.

ممنبع:اکونا پرس