اسامی دعوت شدگان به این شرح است:

میلاد مراد جلایری، امید حسنی، فرشاد کایکانی، وحید ابراهیمی، رضا اکبری (مرکزی)

سینا رضایی، مهرداد جعفری، محمد صفایی مجد (کرمانشاه) وحید ملکی، مرتضی مقدم (زنجان)

احسان امان بای، ناصر پنق (گلستان)

امیر خانی(گیلان)

مربیان: محمد مرادی،رضا رستمی و مجتبی کیخا

این اردو تا پایان تیر در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار می شود.

منبع:برنا