يكشنبه, 29 مهر 1397 :: Sunday, 21 October 2018
کد خبر: 126269

چند کلمه حرف حساب در مورد فیلترینگ "تلگرام"

دیر یا زود تکلیف نهایی فیلترینگ همیشگی یا مقطعی تلگرام مشخص می شود. اما باید دید که چه چیزی را از دست میدهیم و چه چیزی را بدست می آوریم. شاید فیلترینگ تلگرام آزمونی برای تصمیم گیرندگان باشد که نشان دهند امنیت روانی جامعه چه جایگاهی در منظر ایشان دارد.
چند کلمه حرف حساب در مورد فیلترینگ به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

واژه ی امنیت روانی برای ما غریبه نیست. وقتی دغدغه ی شغلی را داریم و نمی دانیم فردا باز هم سر پست خود هستیم یا این که کس دیگری جایگزین ما خواهد شد؛ وقتی پس از یک روز کاری طاقت فرسا به منزل برمی گردیم و می خواهیم محیطی آرام و بی استرس در فضای خانه حکم فرما باشد؛ زمانی که در ترافیک و از بین ماشین های زیادی با جنگ اعصاب به محل کار می رویم؛ وقتی که... همه این ها مصادیق عینی و آشکار اهمیت وجود یا نبود امنیت روانی در جامعه است. همه ما بدون امنیت روانی دچار دلهره و نگرانی می شویم و این دلهره در رفتار و گفتارمان و در نتیجه در زندگی فردی و اجتماعی مان دخیل است. به همین خاطر قبل از هر چیز و هر کاری باید وجود و لزوم امنیت روانی را جدی بگیریم و ببینیم سرمنشأ آن به کجا ختم می شود.

ازجمله نیازهای اساسی بشر که در بیشتر نظریه های روان شناسان و نیز پژوهش های آنان درباره ی خصوصیات انسان، مشاهده می گردد، نیازبه امنیت است. امنیت عبارت است از آزادی نسبی از خطر.

از طرف دیگر "ایمنی" عبارت است از آسایش خاطر ناشی از اطمینان شخص به ارضای نیازمندی ها و خواهش های خود و اطمینان از این که هیچ کس او را تهدید نمی کند. به عبارت دیگر امنیت حالتی است که درآن ، ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می یابند ویا احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرش از طرف گروه، معنا پیدا میکند.

برخلاف احساس امنیت، نا ایمنی، وضع یا حالتی است که درآن آسایش خاطر و امنیت شخصی، دست خوش تهدید است. ناایمنی، احساس بی یار و یاوری، بیچارگی، عدم محافظت و ناشایستگی در مقابل اضطراب های گوناگون است، که شخص به علت عدم توانایی در تصمیم گیری و شک و تردید از لحاظ هدف ها، ایده آلها، استعدادهای شخصی، و روابط با افراد دیگر با آن مواجه می گردد.

جامعه خوب، باثبات، آرام و تحت اداره صحیح، معمولاً به حد کافی موجبات امنیت خاطر اعضایش را در مقابل حیوانات وحشی، تغییرات شدید درجه حرارت، تهاجمات جنایی، قتل، آشوب، ظلم و نظایر آن فراهم می آورد. بنابراین، به یک مفهوم بسیار واقعی عضو آن جامعه دارای هیچ گونه نیازهای ایمنی به مفهوم محرک های فعال نیست. درست مثل این که یک آدم سیر، احساس گرسنگی نمی کند، یک فرد ایمنی هم خود را در معرض خطر احساس نمی کند. اگر خواسته باشیم این نیازها را مستقیماً و به صورت آشکار ببینیم می بایست به محرومان اجتماعی و اقتصادی نظر کرد، یا این که پدیده های هرج و مرج اجتماعی، انقلاب یا از هم پاشیدگی مراجع قدرت را مورد مشاهده قرار داد. درحد فاصل بین این دو وضع افراط و تفریط، می توان تجلی نیازهای ایمنی را فقط در پدیده هایی از قبیل تمایلات عمومی به شغل دایمی و حمایت، تمایل به داشتن حساب پس انداز، و به انواع گوناگون بیمه(پزشکی، بیکاری، ازکار افتادگی و...) مشاهده کرد.

بعضی از روان شناسان معتقدند که احساس ناایمنی یک احساس پیچیده و مرکبی است که باید به عنوان یکی از صفات کل شخصیت انسان محسوب گردد، در این میان مزلو، روان شناس معروف انسان گرا از اولین کسانی بود که در این زمینه نظریات اساسی ارائه نموده است. برای روشن نمودن مفهوم ناایمنی او چهارده نشانه فرعی یا عناصر اجزایی این احساس را برشمرد که عبارت بودند از:

 1. احساس طرد شدن، مورد عشق و علاقه دیگران نبودن با سردی و بدون عاطفه با او رفتار کردن و داشتن احساسات نفرت آمیز و خصمانه نسبت به دیگران
 2. احساس تنهایی، انزوا و دوری از دیگران
 3. احساس این که همیشه در معرض خطر قرار دارد، احساس مداوم از تهدید، خطر و اضطراب،
 4.  ادراک دنیا به عنوان مکانی تاریک، خصمانه و خطرناک، دنیایی که قانون جنگل در آن حکم فرما است
 5. دیدن دیگران به عنوان افراد بد، شیطانی، تهدید کننده، خودخواه و خطرناک
 6.  احساس عدم اعتماد، حسادت و بخل خصمانه زیاد نسبت به دیگران
 7. عموماً بدبینی، تمایل به این که همه چیز به طرف بدی است
 8. گرایش به ناخشنودی و نارضایتی شدید از خود محیط
 9. احساس تنش، تنیدگی، فشار، کشمکش درونی توأم با عوارض و حالاتی مانند عصبی، پرخاشگری و خستگی
 10. علاقه اجتماعی، مهربانی، علاقه در دیگران و همدلی
 11. احساس گناه و شرمندگی شدید، سرزنش زیاد، دلسردی، یأس و ناامیدی و تمایل به خودکشی
 12.  اختلال در سیستم احساس ارزش و پذیرش خود، مانند نیاز شدید به قدرت و مقام اجتماعی، افتخارات، جاه طلبی، پیشرفت اجتماعی، پرخاشگری، ثروت، رقابت و بالعکس احساسات خودآزاری، حقارت و اتکای شدید و وابستگی زیاد به دیگران، احساس ضعف و بیچارگی، و درماندگی و تسلیم شدن در برابر ناملایمات
 13. گرایش به عبیب جویی زیاد و بیش از حد و خرده بینی وسواسی نسبت به خود و به ویژه عیوب و ضعف هایش
 14. داشتن امیال دایمی و شدید برای یافتن امنیت به صورت هدف های مکرر و متغییر و کاذب و ناقص و گاه هدف هایی که با هذیان و توهم همراهند.

 

 

نسبت بین امنیت روانی و فیلترینگ

حفظ هویت فرهنگی و اعتقادات مذهبی و امنیت ملی از مهمترین مطالبات اجتماعی و عمومی از دولت و حاکمیت است. بر همین اساس هر آنچه که به امنیت روانی و فکری و آسایش عمومی مردم آسیب وارد کند عنصری نامطلوب و غیرقابل قبول ارزیابی می شود و تفاوتی میان اسلحه جنگی و نرم افزار حامی و مروج تروریسم وجود ندارد.

دیگر نمی توان در منازعات و جنگ ها صرفا به بعد سخت افزاری آن توجه داشت و امروزه استفاده از ابعاد نرم افزاری مشابه کارکرد نرم افزارهای شبکه های اجتماعی کاربرد وسیع تری پیدا کرده است. طبیعی است صاحبان نرم افزارهای شبکه های اجتماعی علاوه بر منافع شخصی و سوددهی بالا برای خود، باید به منشور حقوق بشر و قوانین بین المللی پایبند باشند و فضای خود را در اختیار برهم زنندگان نظم عمومی و عاملان خونریزی و اغتشاشات که از سوی همه مردم محکوم هستند، ندهند.

نمی توان در جهان امروز بااستانداردهای دوگانه زندگی کرد، از سویی اعلامیه حقوق بشر را زینت سازمان های بین المللی قرار داد و از سوی دیگر بدون توجه به واقعیت ها و باورهای یک جامعه اجازه داد از هر ابزاری برای ضربه زدن به امنیت فردی و اجتماعی استفاده کرد. در جمهوری اسلامی مردم آزادانه به پای صندوق های رای رفته و مسئولان خود را در روندی دمکراتیک انتخاب می کنند و در انتخابات اخیر قریب 75 درصد واجدین شرایط در داخل و خارج از کشور در انتخابات باشکوهی شرکت کردند و تمامی سازمان های بین المللی و کشورها اقرار به برگزاری ازاد و با امنیت کامل انتخابات داشتند، اما یکباره بعد از چند ماه از برگزاری انتخابات کاملا رقابتی و با شکوه از طریق ابزارهای شبکه های اجتماعی عده ای معدود و کم تعداد اقدام به خشونت و کشتار و جنایت می کنند و جالب اینکه در قالب استانداردهای دوگانه که بیشتر به سردرگمی و حماقت دشمنان دارد این رفتار ساختارشکن عده ای تروریست قیام آزادیخواهانه تلقی می شود.

چنانچه مسئولان شبکه های اجتماعی پایبند به قوانین بین المللی و ضوابط و آداب و فرهنگ و رسوم داخلی نباشند قطعا مردم برای رفع نیازهای خود در فضای رقابتی تکنولوژیکی سراغ ظرفیت جایگزین خواهند رفت و امیدواریم شبکه های اجتماعی پر تعداد فعلی، خود را با قواعد بین المللی و فرهنگ داخلی تطبیق دهند در غیر اینصورت معرفی شبکه های اجتماعی با توان و امکانات متنوع بالا از سوی مراجع ذیصلاح ضرورتی اجتناب ناپذیر است و هرچند ممکن است انتقال اطلاعات بازاریابی اقتصادی و اجتماعی با زحمت باشد اما به سرعت قابل جابجایی می باشد.

 

 

فیلترینگ تلگرام

اپلیکیشن تلگرام اکنون به اصلی‌ترین ابزار پیام‌رسان اجتماعی در میان مردم ایران تبدیل شده اگرچه ممکن است چند صباح دیگر، یک پیام‌رسان اجتماعی دیگر در میان مردم رواج پیدا کند، اما مسئله اصلی "امنیت روانی" مردم در قبال استفاده از این ابزارهاست. البته این نکته منافی احتیاط کاربران این اپلیکیشن‌ها در خصوص استفاده نکردن از اسناد محرمانه و تصاویر خصوصی و خانوادگی برای ارسال توسط این پیام‌رسان‌ها نیست، با این حال ایجاد احساس امنیت برای استفاده مردم از فضای سایبر توسط نهادهای مربوطه یک امر ضروری تلقی می‌شود؛ زیرا همان‌طور که مردم در فضای کوچه و خیابان نیازمند احساس امنیت هستند، این نیاز را در فضای سایبر نیز حس می‌کنند و امروزه فضای سایبر به‌ویژه این ابزارهای پیام‌رسان جزو حریم زندگی مردم شده و مبارزه با ناامنی در این حوزه نیز به همان اندازه تأمین امنیت شهری مهم تلقی می‌شود.

 

 

توضیحات وزیر ارتباطات در مورد فیلترینگ تلگرام

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برخورد قضایی دادستانی کل کشور با شبکه پیام رسان تلگرام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این برخورد مربوط به موضوع کانال های ضد انقلاب در فضای مجازی است که مردم از  این کانال ها ابراز نارضایتی کرده اند.

وی با بیان اینکه دادستان کل کشور به دنبال بستن فضای مجازی نیست، افزود: هدف این کانال‌های ضد انقلاب برهم زدن آرامش روانی مردم است و بر این اساس دادستان کل کشور طی اظهاراتی نظر خود را ابلاغ کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کانال‌های ضد انقلاب تلگرامی به دنبال راه انداختن دعوای رسانه ای بین دو مجموعه نظام هستند که این موضوع  تهدیدی برای امنیت عمومی کشور و نگران کننده است.

وی افزود: ما از گردش آزاد اطلاعات استقبال می کنیم و در این زمینه نیز با دادستانی کل کشور در تعامل هستیم.

 آذری جهرمی با اشاره به اینکه پخش شایعات در کانال های ضد انقلابی موجب می‌شود تا مردم فکر کنند که مجموعه های نظام با یکدیگر درگیر هستند، گفت: فضای مجازی نباید امنیت روانی جامعه و مردم را بر هم زند. این به نفع امنیت کشور نیست و باید این مشکل را با جدیت پیگیری کنیم تا کانال های مخالف جمهوری اسلامی ایران از دسترس خارج شوند.

وی در رابطه با مخالفت دولت با فیلترینگ کانال‌های سیاسی نیز افزود: کانال‌های ضد انقلاب با کانال‌های سیاسی کاملا متفاوت هستند و دولت اجازه ایجاد محدودیت در فضای سیاسی را نمی‌دهد و ما نیز موافق محدودیت در فضای مجازی نیستیم.

آذری جهرمی گفت: اختلاف در مورد فعالیت تلگرام وجود ندارد، چراکه این برنامه را خود مردم انتخاب کرده اند و ما نیز به نظرات آن‌ها احترام می‌گذاریم.

 

 

نظر کارشناس بی بی سی در مورد فیلترینگ تلگرام

علی علیزاده تحلیلگر سیاسی در توییتر خود نوشت:

اگر یک کانال تلگرام آموزش ساخت بمب در خیابانهای مسکو و یا واشنگتن میداد، آیا پاول دورف، مدیر تلگرام، جرات میکردند در بستنش یک لحظه‌ تردید کند؟ مخالف سرسخت فیلترینگم ولی معتقدم دفاع از تلگرام در این لحظه، دفاع از آزادی بیان نیست. دفاع از تحقیر حاکمیت ملی ایرانیان است.

 

4111.jpg

 

 

رویکرد جدید اروپا نسبت به فعالیت شبکه های اجتماعی

مقامات آلمانی از 2 ژانویه 2018شبکه‌های اجتماعی متخلف را که نتوانند ظرف مدت ۲۴ ساعت مطالب تند و نفرت پراکن کاربران خود را حذف کنند، ۵۰ میلیون یورو جریمه می‌کنند.

در موارد پیچیده این ضرب الاجل به حداکثر هفت روز افزایش می یابد و اگر پس از سپری شدن این مدت زمان باز هم مطالب یادشده از شبکه‌های اجتماعی حذف نشود، جریمه ۵۰ میلیون دلاری در انتظار سایت‌هایی مانند فیس بوک، توئیتر، اینستاگرام و غیره است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، قانونی که در این زمینه در آلمان وضع شده NetzDG نام دارد و در اکتبر سال ۲۰۱۷ بعد از بحث و جدل‌هایی در آلمان به تصویب نهایی رسید. منتقدان این قانون می گویند اعمال آن باعث تشدید سانسور و تضعیف آزادی بیان در فضای مجازی می شود، اما حامیان آن می گویند چنین کاری جلوی تشدید فعالیت افرادی که از اینترنت برای نفرت پراکنی، توهین و ترساندن مردم عادی استفاده می کنند را می گیرد.

اگر چه آلمان جزء اولین کشورهایی است که در این زمینه قوانین سختگیرانه‌ای را وضع کرده، اما اتحادیه اروپا قصد دارد در سال ۲۰۱۸ فرایندهای مشابهی را به اجرا بگذارد و برخی کشورهای عضو این اتحادیه نیز درصدد تصمیماتی مشابه هستند.

 

 

*** نرم افزار پیام رسان تلگرام که از محبوبیت بی سابقه ای در بین مردم برخوردار شده است علی رغم وعده های دولت، فیلتر شد. دلیل آن هم واضح و شفاف است. حال باید دید که سرنوشت این نرم افزار چه خواهد شد. بهتر است خودمان کلاهمان را قبل از هر چیز قاضی کنیم. یک وعده در راستای عدم فیلترینگ از جانب دولت، فعالیت های اقتصادی گسترده در بستر این نرم افزار (عموما بدون پروانه و خارج از قوانین صنفی)، راحتی و کار آمدی ویژه تلگرام و بسیاری از مزایای دیگر درمقابل سلب امنیت روانی جامعه قرار گرفته است. دیر یا زود تکلیف نهایی فیلترینگ همیشگی یا مقطعی این نرم افزار مشخص می شود. اما باید دید که چه چیزی را از دست میدهیم و چه چیزی را بدست می آوریم. شاید فیلترینگ تلگرام آزمونی برای تصمیم گیرندگان باشد که نشان دهند امنیت روانی جامعه چه جایگاهی در منظر ایشان دارد.

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x